Glarysoft Registry Repair 5.0 ฟรีโปรแกรม ซ่อม รีจิสตี้ให้ Windows กลับมาทำงานได้ดีดั่งเดิม

 
 

Registry ถือได้ว่าเป็ฯองค์ประกอบที่สำคัญตัวหนึ่งของ Windows เพราะมันเปรียบเสมือนฐานข้อมูล ที่เก็บข้อมูลต่า งๆ ของโปรแรกมหรือ Hardware ที่มีการติดต่อกับ windows ไว้ เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแรกม Windows ก็จะต้องมาอ่านค่าใน รีจิสตี้เหล่านี้ เมื่อใช้งานโปรแรกมก็จะมีการแก้ไขค่าต่า งๆ ให้เหมาะสม  และยิ่งถ้าเราใช้งาน windows หรือ โปรแกรมต่า งๆ มาก ๆ รีจิสตี้ก็จะได้รับการแก้ไข ไปมากด้วยเช่นกัน บางครั้งมันก็จะเกิดความผิดปกติ จากการใช้งาน หรือ ผิดปกติจากการถูกไวรัสหรือมัลแวร์ก็ได้ และถ้ามันเป็ฯรีจิสตี้หลัก ๆ  ของระบบ มันก็อาจทำให้เครื่องรวนไปได้เลยทีเีดยว และวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการลง Windows ใหม่ ซึ่งมันก็เสียเวลาและไม่สนุกเอาซะเลย

Glarysoft Registry Repair 5.0 ฟรีโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแยกตัวออกมาจก Glary Utility เป็นโปรแกรมโดยเฉพาะ โดยความสามารถของโปรแกรมนี้คือการสแกน รีจิสตี้ ที่อยู่ภายในเครื่องทั้งหมด ว่ามีตัวไหนทำงานผิดพลาด และทำการซ่อมแซมให้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถลบ รีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้ออกไปจากเครื่องเพื่อลดภาระในการอ่านข้อมูลของ Windows ทำให้กลับมาบูตและทำงานได้รวดเร็วขึ้น  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่ เราแนะนำให้คุณมีติดเครื่องไว้ครับ พอเครื่องเริ่มมีอาการรวน ๆ แปลก ๆ ลองรันโปรแรกมนี้ดู อาจจะช่วยให้คุณไม่ต้องลง Windows ใหม่ไปได้อีกระยะหนึ่งครับ

รายละเอียดโปรแกรม Glarysoft Registry Repair 5.0
ขนาด : 5 MB
Website :http://www.glarysoft.com/registry-repair/
OS : Windows XP ขึ้นไป

Download Glarysoft Registry Repair 5.0

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.