Tag Archives: ฟรีโปรแรกมสำนักงาน

Openoffice.org 4.0| ฟรีชุดโปรแกรมสำนักงานรองรับภาษาไทย เปิดไฟล์ MS office ได้

มาปรบมือต้อนกรับการกลับมาเป็น Open source อีกครั้งของฟรีชุดโปรแรกมสำนักงานอย่าง Openoffice.org (ชื่อก็บอกอ Read more..

Posted in โปรแกรมสำนักงาน | Tagged , , , | Comments Off on Openoffice.org 4.0| ฟรีชุดโปรแกรมสำนักงานรองรับภาษาไทย เปิดไฟล์ MS office ได้