กู้ข้อมูลที่หายไป ดุจเสกกลับมาได้ด้วยโปรแกรม | Pandora Recovery 2.2.1

 
 

โปรแกรม กุ้ข้อมูล

Pandora Recovery 2.2.1  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถกู้ข้อมูลที่หายไปอันเนื่องมาจากการลบทิ้งทั้งจากตั้งใจ และไม่ตั้งใจ (โดนไวรัส)  สามารถกู้ข้อมูลที่ถูกลบออกจาก Recycle bin หรือด้วยการ กด Shift + delete ได้ สามารถกู้ข้อมูลได้จากใน Harddisk ,External Harddisk ,Flash drive , Memory card และอุปกรร์เก็บข้อมูลอื่น ๆ ได้ สามารถกู้ข้อมูลจาก Flash drive ที่ขึ้นว่าให้ format ก่อนได้ด้วย (Flash drive ที่ผ่านการฟอร์แมตแล้วก็สามารถกู้ขึ้นมาได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด)  นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสาำหรับคนที่ข้อมูลหาย ถ้าลองใช้ โปรแกรมกู้ข้อมูลRecuva แล้วไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ ก็ลองใช้ Pandora Recovery ตัวนี้ดูครับเผื่อจะกู้ได้ ต้องลองหลาย ๆ ทาง ครับ.

รายละเอียดโปรแกรม Pandora Recovery 2.2.1
ขนาด : 2.4 MB
Website : View website
OS :Windows XP/Vsita/7

Download Pandora Recovery 2.2.1 

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , , . Bookmark the permalink.