ฟรีโปรแกรมซ่อมแซม และทำความสะอาดรีจิสตี้ | AML Free Registry Cleaner 4.25

 
 

รีจิสตี้นั้นถือได้ว่าเป็ฯส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดใน Windows ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะมันคือที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ เปรียบเสมือนฐานข้อมูลของ Windows นั่นเอง การติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องซัก 1 ตัวก็จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มรีจิสตี้ลงไป แต่การ Remove โปรแกรมออกนั้น ส่วนใหญ๋จะไม่ได้ลบรีจิสตี้ออกไปด้วย ทำให้มีรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้อยู่เป็นจำนวนมากและเป็นผลทำให้ Windows ทำงานช้าลงโดยไม่จำเป็ฯได้ ดังนั้นการตรวจสอบและทำความสะอาดรีจิสตี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

 AML Free Registry Cleaner 4.25  ฟรีโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด และลบรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว รวมไปถึงสามารถซ่อมแซมรีจิสตี้ที่เสียหายเนื่องจากการใช้งานให้กลับมาในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ส่งผลให้การทำงานของ Windows เร็วขึ้น เหมือนเพิ่งลงโปรแกรมใหม่เลยทีเดียว ครับ  รีจิสตี้ เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ แนะนำให้มีโปรแกรมนี้ติดเครื่องไว้และรันมันทุกครั้งที่มีการ Remove โปรแกรมออกนะครับ

รายละเอียดโปรแกรม  AML Free Registry Cleaner 4.25 
ขนาด : 2.76 MB
Website :View website
OS : Windows XP/vista/7

Download  AML Free Registry Cleaner 4.25  

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , . Bookmark the permalink.