โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลใน Hard disk เพื่อให้อ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น | Auslogics Disk Defrag Portable 4.2

 
 

Auslogics Disk Defrag Portable 4.2

หลังจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปซักระยะหนึ่งแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันช้าลง ๆ แล้วละก็สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ใน Hard disk ของคุณมันอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ เบื่องจากการเขียน ๆ ลบ ๆ ข้อมูลจำนวนมาก ๆ บ่อย ๆ เวลา หัวอ่านของ Hard disk วิ่งไปอ่านข้อมูลชุดเีดยวกันมันจะต้องกระโดดข้าม ข้อมูลที่ไมไ่ด้เกี่ยวข้อไปตามอ่านข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทำให้ เสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hard disk mี่ความเร็วรอบน้อย ๆ อย่าง Hard disk  Notebook จะเห็นได้ชัดมาก  ดังนั้น การทำการ  Defragment (ดีแฟกเม้นท์) หรือการจัดเรียงข้อมูลใน Hard disk จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรที่จะทำอยู่เป็นประจำครับ.

 Auslogics Disk Defrag Portable 4.2 ฟรีโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลใน Harddisk ที่จะทำให้การอ่านข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วช่วยทำให้ครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วเต็มประสิทธิภาพ และยังเป็ฯโปรแรกมแบบพกพาที่ทำให้คุณสามารถนำไปใช้งานกับคอมเครื่องไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งโปรแรกมในเครื่องนั้น ๆ ด้วย สะดวกใช้งานง่าย ไม่หน่วงเครื่องครับ

รายละเอียดโปรแกรม  Auslogics Disk Defrag Portable 4.2
ขนาด : 3.45 MB
Webiste :  http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/
OS : Windows XP/Vsta/7

Download  Auslogics Disk Defrag Portable 4.2

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , . Bookmark the permalink.