โปรแกรมจำลอง Notebook,PC เป็น ตัวกระจายสัญญาณ Wifi | Win Hotspot 0.9.105

 
 

โปรแกรมจำลองคอมเป็น wifi hotspot

Win Hotspot 0.9.105   ฟรีโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถจำลอง Notebook หรือ PC ที่มีอุปกรณ์ Wifi (Wiless LAN) ให้กลายเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wifi หรือ Wifi hotspot สำหรับกระจายสัญญาณ Wifi ให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ เอาไว้ใช้ได้หลายกรณีเช่น คุณไปพักโรงแรมหรือหอพัก ที่มีบริการ อินเตอร์เน็ตผ่านสาย LAN และคุณต้องการแชร์อินเตอร์เน็ต กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณมีอยู่หรือกับเพื่อนร่วมห้อง คุณก็ต่อสาย LAN เข้ากับ Notebook ของคุณแล้วเปิดโปรแกรม Win Hotspot 0.9.105   ตั้งค่าต่าง ๆ เล็กน้อย เท่านี้คอมพิวเตอรืของคุณก็จะกลายเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wifi ให้อุปกรณ์อื่น ๆ ใช้ได้ อีกหลายเครือ่งแล้วครับ สะดวกแบบสุด ๆ

รายละเอียดโปรแกรม Win Hotspot 0.9.105

Size : 150 KB
Website : view website
OS : Windows XP/Vista/7

Download Win Hotspot 0.9.105   

 
 
This entry was posted in Internet & network and tagged , , . Bookmark the permalink.