โปรแกรมตรวจสอบ ซ่อมแซม ทำความสะอาด รีจิสตี้ | Registry Recycler 0.9.1

 
 

โปรแกรมทำความสะอาดรีจิสตี้

รีจิสตี้นั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนประกอบที่เกิดความเสียหายได้มากที่สุดอันเนื่องมาจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เกือบตลอดเวลาดังนั้นการมีโปรแกรมดี ๆ ที่จะมาช่วยดูแลรีจิสตี้นั้นถือว่าเป็นการยืดอายุการใช้งานของ windows ของคุณให้ยาวนานออกไปโดยไม่จำเป็นที่จะต้องลง windows ใหม่บ่อย ๆ

Registry Recycler 0.9.1  เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับ Scan ,Clean ,Defrag และ backup รีจิสตี้ของคุณช่วยให้เครือ่งคอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไปอีกนานแสนนาน ครับ

รายละเอียดโปรแกรม Registry Recycler 0.9.1  
ขนาด : 1.13 MB
Website : www.registryrecycler.com/
OS :Windows XP/Vsita/7

Download Registry Recycler 0.9.1   

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , . Bookmark the permalink.