Auslogics Registry Defrag 8.0 | โปรแกรมจัดเรียง รีจิสตี้ ให้ windows ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 
 

Auslogics Registry Defrag 8.0

 

Registry เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ  Windows เพราะมันคือองค์ประกอบหลักของ Windows และถ้ามี รีจิสตี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ๆ ก็จะทำให้ Windows ทำงานช้าลงได้ดังนั้นการบำรุงรักษา Registry ในเครื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็ฯครับ

Auslogics Registry Defrag 8.0  ฟรีโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูล Registry ช่วยให้ Windows ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และลดภาวะการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับ  Registry ได้ นับเป็นอีกหนึ่ง โปรแกรมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ดี ๆ ที่จะทำให้เครื่องของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

รายละเอียดโปรแกรม Auslogics Registry Defrag 8.0 
ขนาด : 6.6 MB
Website : http://www.auslogics.com/en/software/registry-defrag/
OS : Windows XP/vista/7

Download Auslogics Registry Defrag 8.0 

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , . Bookmark the permalink.