Crystal Security 3.2 | ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์บนระบบ Cloud

 
 

Crystal Security 3.2.

Crystal Security 3.2 ฟรีโปรแแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ ที่ถูกพัณนาขึ้นมาเพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยโปรแรกมจะทำงานบนระบบ Cloud ซึ่งระบบนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของความรวดเร็วในการอับเดทข้อมูลไวรัส และ ป้องกันตัวโปรแรกมแอนตี้ไวรัสเองจากการถูกมัลแวรืปิดกั้นการทำงาน โดยโปรแรกมจะทำการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบ Realtime ได้ทันที  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมป้องกันมัลแวร์ดี ๆ  และฟรีครับ

สามารถใช้งานร่วมกับแอนตี้ไวรัสปกติของคุณได้เพื่อช่วยเสริมพลังในการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

รายละเอียดโปรแกรม Crystal Security 3.2
ขนาด :  227 KB
Website : http://www.crystalsecurity.eu/
OS : Windows XP/vata/7

Download Crystal Security 3.2

 
 
This entry was posted in แอนตี้มัลแวร์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.