GlassWire 1.0.35 | ฟรีโปรแกรมป้องกันภัยทาง อินเตอร์เน็ต และ Network

 
 

GlassWire 1.0.23

 

ทุกวันนี้หนึ่งในอันตรายที่จ้องจะเล่นงาน ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่จะมีเส้นทางมาจากอินเตอร์เน็๖และ ระบบ Network เป็นหลัก และเมื่อโดนโจมตีเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะแก้ไขได้ลำบากมาก ๆ ดังนั้นการมีโปรแกรมสำหรับป้องกัน ภัยต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าการมานั่งแก้ไขทีหลังครับ

GlassWire 1.0.35  ฟรีโปรแรกมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถป้องกันมัลแวร์ต่าง ๆ ที่มาจากทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุม  สามารถป้องกันมัลแวร์ ,ลิงค์อันตราย และ เว็ฐฟิชชิ่งต่าง ๆ ได้รวมทั้งยังใช้ตรวจสอบ  Network ดูปริมาณการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากมัลแวร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีครับ

รายละเอียดโปรแรกม GlassWire 1.0.35 
ขนาด : 15.87 MB
Website :https://www.glasswire.com/
OS :  Windows XP/vista/7/8

Download GlassWire 1.0.35 

 
 
This entry was posted in Internet & network and tagged , , , . Bookmark the permalink.