MPlus Driver (คู่มือขับรถ) | App คู่มือขับรถยนต์สำหรับมือใหม่และมือเก่า

 
 

ทุกวันนี้ อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นบ่อยมาก ตามสถิติแล้ว เกิดขึ้นแทบจะทุกนาทีกันเลทีเีดยว สาเหตุ ก็มาจากหลาย ๆ ปัจจจัย เช่น การขับขี่โดยไม่รู้กฏจราจรบ้าง หรือ ด้วยความประมาทบ้าง รวมไปถึงความมักง่าย ของผู้ขับขี่บางรายที่มักจะสร้างความเสียหายและเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่น ดังนั้นวันนี้เราจึงมี Application ดี ๆ ที่เป็นคู่มือในการขับรถ ที่พัฒนาโดยคนไทยมาฝากกันครับ App oี้ชื่อว่า MPlus Driver (คู่มือขับรถ)

MPlus Driver (คู่มือขับรถ) เป็น Application ที่รวบรวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในเรื่องของการขับรถให้ปลอดภัยไว้มากมาย อาทิ

1. วิธ๊การขับรถในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ขับรถขณะน้ำท่วม ขับรถท่ามกลางหมอกจัด
2. ข้อปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น วิธีการรับมือเมื่อสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่ไฟหมด เป็นต้น
3. การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน
4. ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนแผงหน้าปัดรถยนต์
5. สัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ หมายถึงอะไรบ้าง
6. ป้ายจราจรต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
6.1 ป้ายบังคับแบบสีแดง, สีน้ำเงิน
6.2 ป้ายเตือน
6.3 ป้ายเตือนการก่อสร้าง
6.4 ป้ายแนะนำ
7. หมายเลขสายด่วนที่จำเป็นขณะขับรถ
ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถขับรถได้อย่างสบายใจและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ นับเป็ฯอีกหนึ่ง application ดี ๆ ที่แนะนำให้มีติดอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณไว้เลยครับ

Download MPlus Driver

 
 
This entry was posted in โปรแกรมแอนดรอยด์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.