Smart Game Booster 4.1.2 ฟรีโปรแกรมเร่งความเร็วคอมให้เล่นเกมส์ได้ไหลลื่นที่สุด

 
 

ถ้าคอมเครื่องเก่งที่เคยเล่นเกมส์ลื่นปิ๊ด ๆ แล้วมาวันหนึ่งมันมีอาการช้้าลง  เกมส์หน่วง ๆ เข้าเกมส์กระตุก ๆ  สาเหตุมันเป็นได้หลากหลายมาก ทั้ง การเพิ่มจำนวนโปรแกรมเข้าไป ,การที่มีข้อมูลจำนวนมากขึ้น และอื่ นๆ และการแก้ปัญหา คงไม่ใช่การต้องมานั่งลง windows ลงโปรแกรมหใม่เพื่อให้มันกลับมาทำงานได้เร็วเหมือนเดิมแต่เป็นที่การหาโปรแรกมที่สามารถ Optimize ระบบให้ทำงานได้เร็วขึ้นได้ต่างหาก และวันนี้เราก็มีโปรแรกมนั้นมาฝากคุณครับ

Smart Game Booster 4.1.2

Smart Game Booster 4.1.2 ฟรีโปรแกรมเร่งความเร็วการทำงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์ได้ลื่นที่สุดเท่าที่จจะเป็นไปได้ เพียงคุณ เพิ่มเกมาส์ที่ต้องการเข้ามาในโปรแรกม โปรแกรมจะทำการคำนวนและจัดการทรัพยากรระบบ ทั้งมีอยู่ ไปให้เกมส์นั้น ๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้การเล่นเกมส์ลื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ Tweek ระบบคือการปรับจูนเครื่องคอมพวิตเอร์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อะไรที่ไม่จำเป็นก็ ปิด ทิ้งไป เพื่อให้เครื่องใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ครับ

นับเป็นอีกนหึ่งดปรแรกมดี ๆ ที่ชาวจริงจังเกมเมอร์ควรมีติดเครื่องไว้

รายละเอียดโปรแกรม Smart Game Booster 4.1.2
ขนาด : 18.6 MB
Website :
OS : windows 7-10

Download Smart Game Booster 4.1.2

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.