Tag Archives: กนไืสนฟกม

Wireless Network Watcher v2.30 ฟรีโปรแรกมดูคนแอบใช้ wifi ตรวจสอบอุปกรณ์ wifi

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่ามีคนกำลังแอบใช้ Wifi ของคุณอยู่หรือเปล่า แต่ไม่รู้ัจะเช็คอย่างไรดีวันนี้เรามีโปรแกรมสำรหับตรวจสอบคนแอบใช้ wifi ของคุรแบบง่าย ๆ ทาแนะนำกันครับ

Wireless Network Watcher v2.30

Wireless Network Watcher v2.30 ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับรบบ Network ของคุรได้ทั้งแบบ Wifi และต่อผ่านสาย Lan โด Read more..

Posted in Utilities | Tagged , , | Comments Off on Wireless Network Watcher v2.30 ฟรีโปรแรกมดูคนแอบใช้ wifi ตรวจสอบอุปกรณ์ wifi