Tag Archives: โปรแกรมเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นรุปวาด

XnSketch 1.14 | ฟรีโปรแกรมเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นรูปวาดหลากหลายสไตล์ในพริบตา

ตอนนี้ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ windows ทั้ง windows7 และ 8 จากฝั่งผู้ผลิตทางจีน ซึ่งมีราคาไม่ Read more..

Posted in Graphic | Tagged , , | Comments Off on XnSketch 1.14 | ฟรีโปรแกรมเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นรูปวาดหลากหลายสไตล์ในพริบตา