Tag Archives: โปรแกรม อับไฟล์เข้าเว็บ

Core FTP LE 2.2.1765 Beta | ฟรีโปรแกรม อับโหลดไฟล์ขึ้นเว็บเน้นความปลอดภัย

Core FTP LE ฟรีโปรแกรม FTP client หรือโปรแกรมสำหรับอับโหลดไฟล์เข้า Web server ต่าง ๆ เป็นฟรีโปรแกรม FTP client เพียงไม่กี่ตัวที่มีระบบ รักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างดี มี Firewall .นตัวที่ช่วยป้องกัน Read more..

Posted in โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา | Tagged , , | Comments Off on Core FTP LE 2.2.1765 Beta | ฟรีโปรแกรม อับโหลดไฟล์ขึ้นเว็บเน้นความปลอดภัย