Tag Archives: ใช้แทน Auto cad

ฟรีโปรแกรมวาดแบบแปลน 2 มิติใช้แทน AutoCAD | LibreCAD 2.0.0 RC 2 / 1.0.3

LibreCAD

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถาปนิค และ บ.รับออกแบบอาคารสถานที่ขนาดเล็กนั้น เข้าแ Read more..

Posted in Graphic | Tagged , , , | Comments Off on ฟรีโปรแกรมวาดแบบแปลน 2 มิติใช้แทน AutoCAD | LibreCAD 2.0.0 RC 2 / 1.0.3

A9CAD v 2.2.1 | โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ ใช้แทน Autocad

A9CAD v 2.2.1 ฟรีโปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคารต่าง ๆ แบบสองมิติ ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถวาดโครงสร้าง ลายเส้น และ แบบแปลนอาคารต่าง ๆด้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือในการวาดที่หลากหลาย สามารถกำหนดขน Read more..

Posted in Graphic | Tagged , , , | Comments Off on A9CAD v 2.2.1 | โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ ใช้แทน Autocad