Tag Archives: AudioManager

โปรแกรมปรับระดับเสียงแอนดรอยด์ แยกปรับเป็นส่วน ๆ ได้ | AudioManager | โหลดโปรแกรมแอนดรอยด์ฟรี

  

ปกติเมื่อเรามีการปรับระดับเสียงของอุปกรณ์แอนดรอยด์ ด้วยปุ่ม Volume ด้านข้างตัวเครื่องแล้ว มันก็จะ Read more..

Posted in โปรแกรมแอนดรอยด์ | Tagged , , | Comments Off on โปรแกรมปรับระดับเสียงแอนดรอยด์ แยกปรับเป็นส่วน ๆ ได้ | AudioManager | โหลดโปรแกรมแอนดรอยด์ฟรี