Wireless Network Watcher v2.30 ฟรีโปรแรกมดูคนแอบใช้ wifi ตรวจสอบอุปกรณ์ wifi

 
 

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่ามีคนกำลังแอบใช้ Wifi ของคุณอยู่หรือเปล่า แต่ไม่รู้ัจะเช็คอย่างไรดีวันนี้เรามีโปรแกรมสำรหับตรวจสอบคนแอบใช้ wifi ของคุรแบบง่าย ๆ ทาแนะนำกันครับ

Wireless Network Watcher v2.30

Wireless Network Watcher v2.30 ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับรบบ Network ของคุรได้ทั้งแบบ Wifi และต่อผ่านสาย Lan โดยตัวโปรแกรมจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของอุปกรณ์นั้นไ ๆ อาทิ IP address }ชื่อรุ่นของอุปกรณ์ network ยี่ห้องของอุปกรณ์ และที่สำคัญสุดคือ MAC address ซึ่งจะทำให้คุณตรวจเช็คได้ว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่เป็ฯของคุณและไม่ได้เป็นของคุณ และถ้าเจอแล้ว ว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมเข้ามาก็สามารถนำเอาค่า MAC address ของอุปกรณ์นั้นไปบล็อคใน การตั้งค่าของ Router ได้(ขึ้นอยู่กับrouter แต่ละยี่ห้อว่าจะตั้งค่าอย่างไร ถ้าต้องการทราบรายละเอียดกรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ)

Wireless Network Watcher v2.30 อีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเช็คอุปกรณ์ใน Network ของคุณได้แบบง่าย ๆ ครับ

รายละเอียดโปรแกรม Wireless Network Watcher v2.30
ขนาด : 412 KB
Website :
OS: windows XP ขึ้นไป

Download Wireless Network Watcher v2.30

 
 
This entry was posted in Utilities and tagged , , . Bookmark the permalink.